På svenska

Har du en trädgård men inte tid eller resurser för att sköta den eller vill du ha en ny gård planerad? Jag hjälper dig gärna med olika trädgårdsarbeten. Ta kontakt så ser vi vad din trädgård behöver.
Varje uppdrag är unikt och även kostnaderna baseras på just din trädgård och en offert.

TRÄDGÅRDSPLANERING – Behöver du en ritning för att anlägga en ny gård eller vill du uppdatera din gamla gård eller delar av den. Det finns olika alternativ av ritningar och priset beror på gårdens storlek, krav och önskemål.

Pris exempel för planeringen för en tomt på ca 1000m2 (utan stora höjdskillander)

  • DETALJERAD TRÄDGÅRDSRITNING fr.o.m 1000€
  • SKISS fr.o.m 800€

DETALEJERAD TRÄDGÅRDSRITNING:
innehåller en i skala ritad planering som baserar sig på en situationsplan. Den innehåller exakta detaljer och mängder på växtlighet, hårda ytor, gångar, uteplatser mm.

SKISS:
Baserar sig även på en situationsplan och innehåller placering av de olika områden och förslag på materialer och växtlighet. Den passar bra då du har själv tänkt förverkliga gården.

En välgjord planering sparar dig tid och pengar då du undviker större misstag. Planeringarna görs under vintern så hösten är en bra tidpunkt att ta kontakt för en kartläggning.

Ta kontakt för mera information.

GRÖNANLÄGGNING – tillsammans med mina underleverantörer kan vi utföra alla grönanläggningsarbeten. I arbeten ingår t.ex. växtunderlag, stenläggningar, gräsmattor, terasser, markbyggnadsarbeten och byggandet av grunder för gården. Du får din gård både planerad och byggd färdigt!

SKÖTSELARBETEN – för dig som vill hålla din trädgård i skick utan att själv behöva göra grovarbetet! Efter att jag har kartläggt gården och behovet för skötseln ger jag en offert som innehåller de olika arbeten som utförs och hur ofta.

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING – Jag gör ett hembesök där jag på plats enkelt visar hur du kommer vidare. Jag svarar på dina frågor och ger dig råd om växter och deras skötsel. Du kan även få tips och inspiration till hur trädgården skulle kunna utformas. Rådgivningstjänsten resulterar inte i någon skiss utan du ansvarar själv för att anteckna det vi kommer fram till. Rådgivningen tar ca. 2h, kostnad 250€.

KARTLÄGGNING – debiteras endast om kartläggningen inte leder till kontrakt. Kostnad 100€.

KOSTNAD för separata trädgårdsarbeten är 60€/h

KM-ersättning 1,25€/km kan eventuellt komma då det gäller orter utanför Sibbo.

Moms 24% ingår i priserna.

Om du inte hittade alternativ för din trädgård här ta gärna kontakt så ser vi hurdan hjälp du behöver!

Jag erbjuder mina tjänster i Sibbo och omnejd.

OBS! Arbetets andel berättigar till hushållsavdrag. Läs mera på www.vero.fi